Success!

Note

Error

Session expiration Your session is going to expireClick here to extend

 
 
 
 
Budget

Small project <800

Posted on

2015-04-14 09:44:00.0

Buyer:

This project is complete

Someone on twago has already accepted this project. Find a project of your own, sign up today!

Post similar project now

Description

Ved å bruke XML, videreføre og overføre listedata fra kundens nettside til Lamudi netside. Bruke XML til å flytte liste fra kundens side til Lamudi Indonesia nettside. Vi fortrekker at frilanseren kan gjøre inhouse XML, men det er mulig å gjøre online. Så frilanseren trenger ikke å komme til kontoret.