Success!

Note

Error

Session expiration Your session is going to expireClick here to extend

 
 
 
 
Budget

1 500 - 3 000

Posted on

2015-04-21 17:00:00.0

Buyer:

This project is complete

Someone on twago has already accepted this project. Find a project of your own, sign up today!

Post similar project now

Description

Prosjektet må fullføres snarest mulig. Vi er basert i USA. Prosjektet består hovedsakling av å legge til Jquery /Jquery UI funksjonalitet til en eksisterende skybasert sosialt nettverk PHP SQL webside. Vi kan diskutere ting nærmere, slik at du kan gi en fast pris på prosjektet. Vi leter etter noen som er kjent med moderne designtrender. Må ha behersket engelsk perfekt. Husk at mer funksjonalitet på denne siden er ønskelig i nær fremtid. Dette prosjektet inkluderer følgende forbedringer til eksisterende side: • HTML5 /CSS3 / berøringsskjermskompatibel • Responsive design • Dra og slipp filer og mapper for opplasting • Lag en dra-og-slipp grensesnitt • Mulighet for å omarrangere portlets/ widgets på en side, og lagre layout til database med mulighet for å skifte mellom et elements synlighet, skjule, vise og for å minimere • Brukerfunksjon for å tilpasser sider med et «tema» og lagre i database (farger, firmalogo, layout, etc) • Inline dokumentviser (som Flexpaper) • Inline dokumentbehandler (som Tiny MCE) • Eksisterende e-post på siden skal ha et MS Office utseende og stil • MS Office Add-in (i.e. lagre dokument fra MS Office direkte til webside via ribbonkontroll) • Privat multi-chat med «rom for kun online venner»