Success!

Note

Error

Session expiration Your session is going to expireClick here to extend

 
 
 
 
Budget

3 000 - 6 000

Posted on

2015-03-26 15:05:00.0

Buyer:

This project is complete

Someone on twago has already accepted this project. Find a project of your own, sign up today!

Post similar project now

Description

Under er en liste med systemfunksjonene. Flere funksjoner som du synes vil passe, kan bli lagt til listen. 1) Systemet har følge typer brukere: 1) Sluttbrukere (resumé skribenter (Tre) 2) Systemadministrator. (en eller to). 2) Brukere kan utføre følgende oppgaver: • Legg inn informasjon i resumé / Slette/ Redigere resumé. • Skrive ut resumé som et worddokument. 3) Systemadministrator: • Legg til/ Slette/Redigere brukere. (du kan bruke Gridview) • Behandle resuméer. (slette den etter visning fra DB) 4) Systemet har følgende grensesnitt: A) Logg inn • Sluttbruker • Systemadministrator B) Grensesnitt for å fylle inn følgende informasjon • Personlige opplysninger • Utdanningsopplsyninger • Ferdigheter • Trening • Du kan legge til hva som helst som du synes er viktig. 4) Grensesnitt for å skrive resuméet i wordformat. Bestemme formaten for utskriftsversjonen av resuméet. 5) Registrering, Logg inn ( Navn, status, vis) Logg ut. 6) Foreslå design for databasen. Logg inn til systemet er databasedrevet, dvs. at en bruker får tilgang til systemet kun hvis han er den gyldige brukeren av systemet (navnet hans ligger i databasen) Generelle krav • studenter må bruke ASP.NET og C# eller VB som programmeringsspråket og SQL Express database, ettersom det er enklere å overføre tabell fra et sted til et annet. • Studenter må bruk en øktobjekt gjennom siden. Under vanlig forhold så kan oppgaven bli markert innen omtrent 1 uke. • Nettapplikasjon: o Bruk av CSS. [1 poeng] ? o Bruk av en masterside og navigasjon (Nett.sidekart, TreeView, sidekartvei) (inkluder sideoppløsning). [1 poeng] ? o Registering – og logg inn sider. [1 poeng] o Funksjonaliteten til redigering, sletting og oppdatering av et resumé. [3 poeng] o Systemadministrasjons funksjonalitet. [1 poeng] • Demonstrert beherskelse av XHTML, CSS og ASP.NET. • Demonstert beherskelse av ASP.NET for å lage en nettbasert applikasjon. • Demonstrert beherskelse av client og server sideprogrammeringsteknikker. Vennligst fullfør innen fredag Ønsket ferdigheter VB.NET, Visual Basic