Success!

Note

Error

Session expiration Your session is going to expireClick here to extend

 
 
 
 
Budget

1 500 - 3 000

Posted on

2015-02-02 11:17:00.0

Buyer:

This project is complete

Someone on twago has already accepted this project. Find a project of your own, sign up today!

Post similar project now

Description

Ser etter en noen med erfaring i å lage ux/ui trådmodell er for applikasjonsutvikling. Vi lager et par applikasjoner og trenger å lage trådmodeller via Axure RP. Jobben krever ikke at du faktisk koder css3 eller html5, men trådmodellene skal brukes til å lage kreative designer som blir implementert med boostrap nettsystem