Success!

Note

Error

Session expiration Your session is going to expireClick here to extend

 
 
 
 
Budget

800 - 1 500

Posted on

2015-02-03 12:19:00.0

Buyer:

This project is complete

Someone on twago has already accepted this project. Find a project of your own, sign up today!

Post similar project now

Description

Jeg har allerede laget en Excel fil med 4 ark. Første er faktura, andre er kunde, tredje er produkter og 4 er fakturaregister og provisjon (for affiliater eller salgsfolk) Mesteparten av informasjonen jeg trenger for å lage faktura, får jeg fra kundearket ved å bruker slippliste (i celle B13) for informasjon om kunden , og en slippliste (i celle B22) for produktene. For å gjøre det så bruker jeg vanligvis Vlookup funksjonen. Hva jeg trenger: Jeg vil at for hver gang jeg fullfører og lager faktura, at den blir registrert i arket kalt «Inv. Register Commissions», og at det blir oppdatert spesielt for følgende celler (felter): Affiliate, Aff/.Affiliate, Aff/Aff/Affiliate, Mengde, Dato, nummer og kundenavn (med selvfølgelig med en ny line. Deretter vil jeg enten printe tidligere lagt faktura (og bare denne siden), og eller lage en ny faktura for en annen kunde. Hvis vi får til en avtale så vil jeg naturligvis sende deg filene jeg har allerede laget. Takk for tiden din. I budsjettet har jeg lagt 5 dollar, fordi jeg måtte sette noe der, men du kan naturligvis fortelle meg hvor mye dette vil koste.