Success!

Note

Error

Session expiration Your session is going to expireClick here to extend

 
 
 
 
Budget

3 000 - 6 000

Posted on

2015-03-27 16:08:00.0

Buyer:

This project is complete

Someone on twago has already accepted this project. Find a project of your own, sign up today!

Post similar project now

Description

Et lite rettsmedisin selskap trenger en gjenbrukbar metode for å søke data fra stordatamaskin for etterforskningsformål. Vi ønsker å kunne søke data og databaser i stordatamaskin og hente data i et format som kan undersøke av individer. Søkefunksjonene skal være: (søking på datointervall, søking på nøkkelord, søke utvalge databasefelter etter nøkkelord – eller andre metadata) Ønsket ferdigheter COBOL