Success!

Note

Error

Session expiration Your session is going to expireClick here to extend

 
 
 
 
Budget

1 500 - 3 000

Posted on

2015-03-28 17:10:00.0

Buyer:

This project is complete

Someone on twago has already accepted this project. Find a project of your own, sign up today!

Post similar project now

Description

Vi trenger en frilanser til å skrive SAS kode for å lage en database med forespørsler. SAS kode må kunne importere data fra flere excel arbeidsbøker månedtlig, og lage en overordnet database fra disse filene. Koden bør også gi mulighet for å gjøre en godtgjøringsprosess, matche logger fra seperate excelfiler.