Success!

Note

Error

Session expiration Your session is going to expireClick here to extend

 
 
 
 
Budget

800 - 1 500

Posted on

2015-02-24 09:03:00.0

Buyer:

This project is complete

Someone on twago has already accepted this project. Find a project of your own, sign up today!

Post similar project now

Description

Ansatt HR leder må ha: - Ha 9.5/10 engelsk - Være dyktig til å kommunisere - Ha erfaring med å rekruttere indiske programmerere - Kjenner indiske og nord-amerikansk kultur - Være villig til å arbeid i fulltid i de neste 2 ukene. Ansatt HR leder skal: 1-Rekurtere arbeidstakere som skal arbeid i vårt nyte indiske kontor via Odesk, Elance, lokale rekrutteringssider av webprogrammerere og LinkedIn. Valgte arbeidstakere må være fra Ahmedabad. 2 – Intervjue valgte kandidater med krevde ferdigheter via Skype eller telelfon. 3 – Velge de beste arbeidstakerne (bør ha minst 40 kandidater) 4 – Organsere et fysisk andregangsintervju som skjer i Ahmedabad med 2 med-gründere av programmeringsfirmaet. 5- Ønske velkommen de 2 med-gründerne ved Ahmedabad og delta i intervjuet med dem. Valgt kandidat for denne jobben kan bli gitt en langtidsstilling HR stillingen i våre kontorer.