Success!

Note

Error

Session expiration Your session is going to expireClick here to extend

 
 
 
 
Budget

800 - 1 500

Posted on

2015-03-13 01:37:00.0

Buyer:

This project is complete

Someone on twago has already accepted this project. Find a project of your own, sign up today!

Post similar project now

Description

Vi trenger noen som kan refaktorere programvarekode slik at det kjører effektivt i FPGA. Orginalkoden er typisk i OpenCL eller C. Verktøyene vi bruker er Impulse C, OpenCl og HLS verktøy laget av FPGA produsenter. Vi trenger tålmodige, folk som står på, og erfarne kodere som kan arbeide med disse programvaredesignene slik at de blir effektiv maskinkompilert til FPGA. Vi jobber med alle merker av PFGA, inkludert Altera, Xilinx, Lattice og MicroSemi. Det er også vanligvis behov for VHDL koding.