Success!

Note

Error

Session expiration Your session is going to expireClick here to extend

 
 
 
 
Budget

1 500 - 3 000

Posted on

2015-02-12 21:39:00.0

Buyer:

This project is complete

Someone on twago has already accepted this project. Find a project of your own, sign up today!

Post similar project now

Description

Jeg skal lansere en ny forretning/nettside og trenger en pressemelding for få oppmerksomhet, og forhåpentligvis få mediedekning. Dette dreier seg om en B2B (Business to business), slik at jeg vil prøve å komme inn i forretningspressen. Jeg trenger en pressemelding som har stor slagkraft, er morsom og fengende.