Success!

Note

Error

Session expiration Your session is going to expireClick here to extend

 
 
 
 
Budget

Small project <800

Posted on

2015-04-15 10:47:00.0

Buyer:

This project is complete

Someone on twago has already accepted this project. Find a project of your own, sign up today!

Post similar project now

Description

Jeg forbereder presentasjoner som viser hvor mye mine klienter betaler i gebyr for deres investeringer, følgende til disse gebyrene over tid, og hvordan deres investeringer ligger i forhold til referansenivå. Jeg trenger hjelp med å formattering, inkludert min logo, og dessuten legge til diagrammer som gjøre at presentasjonen virkelig skiller seg ut. Den perfekte kandidaten klarer å ta det jeg har gjort og forbedre malen, flytte data fra excel til diagrammer til powerpoint presentasjonen, slik at prosessen med å forberede presentasjonene blir mye enklere (og tar mindre tid). Jeg ønsker at dette blir fullført snarest mulig.