Success!

Note

Error

Session expiration Your session is going to expireClick here to extend

 
 
 
 
Budget

Small project <800

Posted on

2015-03-27 16:08:00.0

Buyer:

This project is complete

Someone on twago has already accepted this project. Find a project of your own, sign up today!

Post similar project now

Description

Jeg trenger en engelsk morsmålstaler som forstår russisk. Teksten er på russisk og må oversettes til engelsk. Oversettelsen må være perfekt slik at en morsmålstaler av engelsk kan lett lese teksten. Selv om den har mange ord og begrep fra finansverden. Derfor må du også forstå teksten godt. Jeg må vurdere ditt erfaringsnivå, slik at jeg foreslår at du oversetter en paragraf. Hvis du kan håndtere oppgaven, så får du prosjektet.