Success!

Note

Error

Session expiration Your session is going to expireClick here to extend

 
 
 
 
Budget

Small project <800

Posted on

2015-02-22 06:58:00.0

Buyer:

This project is complete

Someone on twago has already accepted this project. Find a project of your own, sign up today!

Post similar project now

Description

Vi trenger en person til å designe et fullt sett med logoer til våre nye planer. Firmaet tilbyr konsulteringstjenester i sektoren for facility management. Logoene må være prestisjefylte, innovative, teknologiske og moderne. Logoene må være appellerende for c-nivå individer. Under er en full beskrivelse av firmatjenestene: Tilby kommersielle tjenester for facility management, ledelse og vedlikehold av fasilitetstsjenester, bygge automatiserte systemer, data & kommunikasjonssystemer, energihåndtering og retrofit analyse og implementering, datastyrt vedlikeholdssystemer, hvac systemhåndtering, brannalarm/undertrykkingssystem-håndtering, elektrisk systembehandling, konstruksjonsledelse, strategisk sourcing av fasiliteter, miljøvurdering av sted, tilstandsvurdering av eiendom, og cap-ex erstatningsstudier.