Success!

Note

Error

Session expiration Your session is going to expireClick here to extend

 
 
 
 
Budget

Small project <800

Posted on

2015-03-16 04:44:00.0

Buyer:

This project is complete

Someone on twago has already accepted this project. Find a project of your own, sign up today!

Post similar project now

Description

For vårt nye produkt trenger vi også en ny brosjyre. Teksten for denne brosjyren må redigeres i engelsk av en morsmålstaler. Ettersom engelsk er hovedspråket for alle våre oversettelser, så må redigeringes utføres med den høyeste kvaliteten. Brosjyren er ment for kunder fra hele verden.