Success!

Note

Error

Session expiration Your session is going to expireClick here to extend

 
 
 
 
Budget

800 - 1 500

Posted on

2015-04-12 07:40:00.0

Buyer:

This project is complete

Someone on twago has already accepted this project. Find a project of your own, sign up today!

Post similar project now

Description

Vi har et dokument som skal oversettes fra engelsk til italiensk. Vedlagt dokument viser den engelske teksten til venstre, og den italienske teksten til høyre. Den italienske teksten i dokumenten kommer fra automatisert oversettelsesprogramvare og har mange feil. Vi trenger noen til å gå igjennom dokumentet og endre den italienske delen så alt blir riktig. Vi ønsker også at bokstaver og tegn har riktig italiensk form.