Success!

Note

Error

Session expiration Your session is going to expireClick here to extend

 
 
 
 
Budget

1 500 - 3 000

Posted on

2015-04-10 05:36:00.0

Buyer:

This project is complete

Someone on twago has already accepted this project. Find a project of your own, sign up today!

Post similar project now

Description

Ønsker en enkel backtester som skal byggs for handelsstrategi for regelbasert goldopsjoner. Erfaring eller praktisk kunnskap om produktutfall og opsjoner er et pluss. Jobben burde bare ta et par uker.