Success!

Note

Error

Session expiration Your session is going to expireClick here to extend

 
 
 
 
Budget

Small project <800

Posted on

2015-04-10 05:36:00.0

Buyer:

This project is complete

Someone on twago has already accepted this project. Find a project of your own, sign up today!

Post similar project now

Description

Vi trenger folk som kan skrive fengende og delbart innhold for ulike plattformer. Det foretrekkes folk med som har grunnleggende designferdigheter, i tillegg til skriveferdigheter. Stor mengde arbeid er garantert for den riktige kandidaten.