Success!

Note

Error

Session expiration Your session is going to expireClick here to extend

 
 
 
 
Budget

1 500 - 3 000

Posted on

2015-03-21 09:55:00.0

Buyer:

This project is complete

Someone on twago has already accepted this project. Find a project of your own, sign up today!

Post similar project now

Description

Et nyetablert firma i NYC ser etter en erfaren Javautikler med Spring og Sprink-MVC kunnskaper. Du kommer til å arbeide med å utvikle og forbedre to eksisterende nettsider, i tillegg til en mobilside. Dette er en fantastisk mulighet for å jobbe et nyetablert firma i samarbeid med Bitcoin. Sterke Javaferdigheter er et krav. Sterke Ooferdigheter er krav. I stand til å skrive rydd og riktig OO programvare. TDD, enhetstesting og Browsertack/LinckChecker funksjonalitetssjekking kommer til bli viktige oppgaver. Kjennskap til JSON og REST er en stor fordel. Web sockets kunnskap er en stor fordel. Vennligst oppgi sats per time/dag. MÅ være i stand til å jobbe fulltid. Ingen deltid. MÅ ha en LINUX eller MacGil OS X maskin. INGEN WINDOWS. MÅ VÆRE Unix, Java, SQL programmering, Spring Framework, web sockets