Success!

Note

Error

Session expiration Your session is going to expireClick here to extend

 
 
 
 
Budget

Small project <800

Posted on

2015-03-24 13:01:00.0

Buyer:

This project is complete

Someone on twago has already accepted this project. Find a project of your own, sign up today!

Post similar project now

Description

Jeg ønsker å designe en brosjyre for en kulturell dansegruppe. 7 bilder og opplysninger blir oppgitt. Designen kan frilanseren bestemme (en kollasje av bilder som ligner vår tidligere brosjyre er bra nok).