Success!

Note

Error

Session expiration Your session is going to expireClick here to extend

 
 
 
 
Budget

Small project <800

Posted on

2015-04-22 18:02:00.0

Buyer:

This project is complete

Someone on twago has already accepted this project. Find a project of your own, sign up today!

Post similar project now

Description

Trenger så fort som mulig profesjonelle franske oversettere. Et stort prosjekt med frist i slutten av juni, som trenger oversettelse av finansmanualer fra engelsk til fransk. Oversetter trenger ekspertnivå i engelsk språk og fransk som morsmålstaler. Dessuten må kandidater har minst tre år erfaring og kvalifikasjoner i språk eller relatert til oversettelse.