Success!

Note

Error

Session expiration Your session is going to expireClick here to extend

 
 
 
 
Budget

1 500 - 3 000

Posted on

2015-04-18 13:53:00.0

Buyer:

This project is complete

Someone on twago has already accepted this project. Find a project of your own, sign up today!

Post similar project now

Description

Solver Networks bygger et oppsamlingssystem for innhold for å kunne identifisere nyttige ressurser for studenter og forskere. Innholdsoppsamleren bruke to typer innhold for å sende til innholdsmotoren (RSS og webskrapere). RSS leseren har allerede blitt utviklet. Projektet blir utført i faser. Fase I: Utvikle webskrapere for følgende typer innhold (nyheter, hendelser, jobber, støttemuligheter, og ressurser) Fase II: Lage innholdstagging skjema og klassifiserer Fase II: Anbefalingssystem