Success!

Note

Error

Session expiration Your session is going to expireClick here to extend

 
 
 
 
Budget

1 500 - 3 000

Posted on

2015-03-24 13:01:00.0

Buyer:

This project is complete

Someone on twago has already accepted this project. Find a project of your own, sign up today!

Post similar project now

Description

Jeg ser etter en multifunksjonell backpack design som blir tatt gjennom til en fungerende prototype stadiet for min klient. Jeg vil arbeid tett med noen som har jobbet med et liknende produkt, og som kan tilby solide råde angående materialer, funksjoner etc. Min klient sitt budsjett er begrenset, så vennligst tatt det i betraktning. Må ha - Må ha vært et medlem av Elance.com for minst 6 måneder - Fullført minst 10 jobber med positiv tilbakemelding - Eksempler på tidligere arbeid (Visuals etc.) - Flytende i engelsk Hvis du har disse punktene og test dine designferdigheter ved å ta et hverdagslig produkt i en ny retning, la oss snakke! Jeg vil gjerne snakke via Skype før jeg ansatter folk, slik at jeg vet at vi passer.