Success!

Note

Error

Session expiration Your session is going to expireClick here to extend

 
 
 
 
Budget

1 500 - 3 000

Posted on

2015-04-01 21:18:00.0

Buyer:

This project is complete

Someone on twago has already accepted this project. Find a project of your own, sign up today!

Post similar project now

Description

Søker programmerer til å skrive Arduino kode for å lese RS232 seriell posisjon/kompass data og sammenligne med ønsket posisjon og bruke en PID algoritme for å justere strømuttak for roterende motorer slik at ønsket posisjon blir vedlikeholdt.